Refresh


Home : Politiek


De nota van de bemiddelaar in grote lijnen

VRT

di 04/01/2011 - 12:15 Momenteel zijn de zeven onderhandelende partijen de onderhandelingsnota van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) aan het bestuderen. Die hebben ze gisteravond laat toegestuurd gekregen. Onze redactie kon de tekst ook al inkijken.

De nota van de bemiddelaar is opgebouwd rond vijf grote thema's, met elk een aantal opvallende punten: politieke vernieuwing, bevoegdheidsoverdrachten, Brussel, Brussel-Halle-Vilvoorde en een nieuwe financieringswet. Hieronder volgen enkele opvallende punten.

 • Politieke vernieuwing
 1. De Senaat wordt afgeschaft in zijn huidige vorm en wordt een soort ontmoetingskamer voor de gemeenschappen.
 2. Er komen samenvallende verkiezingen om de vijf jaar.
 3. Parlementair jaar begint op 15 september i.p.v. op de 2e dinsdag van oktober.
 • Bevoegdheidsoverdrachten naar de regio's
 1. Werkgelegenheidsbeleid (sanctioneringsbeleid, doelgroepenbeleid).
 2. Er komen bonussen voor gewesten die veel werklozen aan de slag krijgen.
 3. Bevoegdheden in de gezondheidszorg (o.m. gehandicapten- en ouderenzorg) ten bedrage van 3,3 miljard euro.
 4. Kinderbijslag naar de gemeenschappen (in Brussel naar de gemeenschapscommissie).
 5. Verkeersreglementering en rijopleiding.
 6. Er komen regionale ministers van Justitie met beperkte bevoegdheden (naast de federale minister van Justitie).
 7. Eigen rechtbanken voor de gewestelijke bevoegdheden.
 8. Jeugdsanctierecht.
 9. Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst.
 • Brussel
 1. Krijgt een kleine interne staatshervorming.
 2. De functie van gouverneur verdwijnt.
 3. De Brusselse minister-president krijgt meer bevoegdheden (o.m. over veiligheid).
 • Brussel-Halle-Vilvoorde
 1. Het kiesarrondissement wordt gesplitst.
 2. Inwoners van de faciliteitengemeenten kunnen kiezen of ze voor een Brusselse, dan wel voor een Vlaams-Brabantse lijst stemmen.
 3. De omzendbrief-Peeters wordt afgezwakt: Franstaligen in de faciliteitengemeenten moeten maar om de 3 jaar hun taalkeuze kenbaar maken om documenten in eigen taal te krijgen.
 4. De benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten blijft een Vlaamse bevoegdheid, maar bij betwisting is het Grondwettelijk Hof bevoegd.
 5. Burgemeesters moeten een verklaring afleggen dat ze de taalwetgeving zullen naleven.
 • Financieringswet
 1. 26 procent van de personenbelastingen, dat komt neer op bijna 44 procent na de fiscale aftrekken, gaat naar de regio's (ruim 15 miljard eigen belastingen met eigen tarieven).
 2. Brussel krijgt de gevraagde 500 miljoen euro niet, maar wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren (volgens een simulatie 372 miljoen euro in 2012).

Vanavond buigen CD&V, de N-VA en Groen! zich over de tekst van Johan Vande Lanotte, morgen doet de SP.A hetzelfde. Aan Franstalige kant beraden de drie partijen, PS, CDH en Ecolo, zich morgen pas over de nota. Er zou vandaag in de vooravond mogelijk wel al een vergadering van de drie Franstalige partijen plaatsvinden. Ook tussen Ecolo en Groen! is nog overleg gepland.

Tegen morgennamiddag verwacht bemiddelaar Vande Lanotte een antwoord van alle onderhandelende partijen.

De voorzitters van de 7 onderhandelende partijen hebben niet dezelfde nota onder ogen gekregen. Er zitten namelijk minieme verschillen in de versies. Vande Lanotte wou op die manier vermijden dat de nota integraal gelekt zou worden.


Live Center: Politiek

 1. gisteren 14:36 Europees Parlement keurt strengere regels rond sociale dumping goed
  Belga
  De EU-lidstaten kunnen binnenkort strenger toezien op de tewerkstelling van buitenlanders op hun grondgebied. Het Europees Parlement heeft een aantal regels goedgekeurd die "sociale dumping" moeten uitroeien. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) vindt dat de nieuwe wetgeving niet ver genoeg gaat.
  Lees meer
 2. 15/04 21:21 "Aanhouding Wesphael noodzakelijk voor het onderzoek"
  Belga
  Bernard Wesphael, die verdacht wordt van de moord op zijn echtgenote Véronique Pirotton, blijft in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist.
  Lees meer
 3. 15/04 18:18 "Europese Commissie moet lobbyregister verplicht maken"
  CC Kevin White
  Daar zijn bijna alle volksvertegenwoordigers van het Europees Parlement het over eens. Ze vinden dat er tegen 2016 een wetsvoorstel moet komen om het register te verplichten.
  Lees meer
 4. 15/04 11:47 "Adellijke gunsten ultieme klantenbinding aan België en monarchie"
  Belga
  Oppositiepartij N-VA wil dat het "middeleeuwse gebruik" waarbij de koning adellijke titels verleent, wordt afgeschaft.
  Lees meer
 5. 15/04 06:32 De Gucht: "Kan Crombez nog functioneren?"
  "Crombez had zijn mond moeten houden. Hij had zich niet mogen uitspreken over een individueel dossier", zegt Karel De Gucht.
  Lees meer
 6. 15/04 06:04
  Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) had zijn mond moeten houden. Hij had zich niet mogen uitspreken over een individueel dossier.
  Karel De Gucht (Open VLD) haalt uit naar John Crombez in De Standaard.
 7. 14/04 21:07 Vlaamse natuurbescherming schuift naar volgende regering
  Het voorstel van CD&V-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege over de aanpak van de natuurbescherming in Vlaanderen kreeg geen weerklank bij SP.A en N-VA.
  Lees meer
 8. 14/04 17:34 "Pers en politici zouden zich best eens afvragen waar ze mee bezig zijn"
  Belga
  Eurocommissaris Karel De Gucht reageert zo op de uitslag van het intern onderzoek bij de FOD Financiën.
  Lees meer
 9. 14/04 17:24 “De Gucht kreeg informatie wettig”
  De Bijzondere Belastinginspectie heeft geen informatie gegeven aan Europees commissaris Karel De Gucht waar hij niet wettig toegang toe had. Dat heeft een woordvoerster van de FOD Financiën gezegd naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van een intern onderzoek.
 10. 14/04 14:52 "De Gucht kreeg informatie wettig, topman BBI maakte geen fouten"
  AP
  Dat heeft de FOD Financiën gemeld na een intern onderzoek bij de BBI. De topman van de BBI heeft volgens het onderzoek de wettelijke en deontologische regels gerespecteerd.
  Lees meer
 11. 14/04 09:32
  "Fuseren van kleine gemeentes vinden wij geen goed idee, doorgedreven samenwerken wel." @martens_luc (@vvsg) #hautekiet
  Hautekiet
 12. 13/04 13:10 Premier Di Rupo prijst "Belgische recept"
  Belga
  Dat "Belgische recept" heeft er volgens de premier voor gezorgd dat ons land de crisis "beter heeft doorstaan dan heel wat andere Europese landen".
  Lees meer
 13. 11/04 23:46 Waals Parlement stemt in met vervolging Van Cauwenberghe
  Belga
  Het Waals Parlement heeft tijdens een plenaire vergadering toelating gegeven voor de vervolging van Jean-Claude Van Cauwenberghe. De voormalige minister-president van het Waals Gewest en oud-burgemeester van Charleroi wordt verdacht van belangenvermenging in de zaak-Arcade
  Lees meer
 14. 11/04 22:01 Waals Parlement keurt decreet over "regenbooghuizen" goed
  Belga
  Het Waals Parlement heeft een voorstel van decreet goedgekeurd dat zorgt voor de erkenning van de zogeheten "regenbooghuizen". Die bestaan al in Luik, Namen en Bergen, en functioneren als onthaalhuizen en informatiepunten voor verenigingen die werken aan de emancipatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.
  Lees meer
 15. 11/04 21:04 Een dag achter de schermen van Open VLD in aanloop naar hun congres
 16. 11/04 19:44 Devroy: “Plan N-VA gedetailleerder dan dat van andere partijen”
  De N-VA is de laatste partij die met een becijferd programma komt. Goedele Devroy legt het programma naast dat van andere partijen.
 17. 11/04 14:56 Begrafenis van Jos Chabert op dinsdag 22 april
  Belga
  De begrafenisplechtigheid van minister van Staat Jos Chabert vindt plaats op dinsdag 22 april om 11 uur in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel. De familie vraagt dat de pers buiten blijft staan.
 18. 11/04 13:09 Actie Noordrand "onder voorwaarden" akkoord met verlenging nachtperiode
  VRT
  Actie Noordrand, de actiegroep uit de Brusselse noordrand, steunt het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) om de nachtperiode op Brussels Airport te verlengen van 6 uur 's ochtends tot 7 uur, al stelt de actiegroep wel enkele voorwaarden.
  Lees meer
 19. 11/04 12:29 "Laat redelijkheid primeren over nachtperiode BA"
  De N-VA is niet te spreken over het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) om de nachtperiode op de luchthaven van Zaventem te verlengen tot 7 uur. Bij SP.A zijn verschillende geluiden te horen.
  Lees meer
 20. 11/04 11:42 Crevits: "Benieuwd hoe Duitsland zijn wegenvignet aanpakt"
  Duitsland wil een wegenvignet invoeren en tegelijk voor de ingezetenen de verkeersbelasting verlagen. Ook bij ons zal het wegenvignet verrekend worden met de wegentaks zodat het op een nul-operatie uitkomt, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. "Maar het is aan de volgende regering om de keuze te maken tussen wegenvignet en kilometerheffing, waarrond nu een proefproject loopt."